De Kleine Giraf

Nieuws

06.09.2017
(Ge)Zin in verbinding, een training voor ouders en kinderen tijdens de herfstvakantie van 14 t/m 16 oktober
Lees meer »

04.01.2016
Verbindend Communiceren in je Werk, 19 en 20 februari deel 1 in Arnhem
Lees meer »

04.01.2016
Omgaan met Boosheid, 16 januari Arnhem
Lees meer »

01.07.2015
Cursus “Empathisch luisteren naar kinderen”, 24 maart 2015 in Hengelo
Lees meer »

01.07.2015
Introducing Giraffes and Jackals 14th February 2015, Enschede
Lees meer »

01.07.2015
Verbindend communiceren met je kind, Arnhem
Lees meer »

01.07.2015
Persbericht 28-01-'15: Kinderen helpen om zelf hun ruzies op te lossen.
Lees meer »

01.07.2015
Hoe om te gaan met je ouders? (En zij met jou), cursus start 8 jan 2015 in Apeldoorn
Lees meer »

01.07.2015
Introductiecursus Verbindend Communiceren, Hoogvliet. Start 21 nov 2014
Lees meer »

01.07.2015
Vrijdag 21 november 2014 Verbindend Communiceren voor Centrum v Jeugd en Gezin
Lees meer »Ondersteund door Erasmus + en Grundtvig hebben we drie projecten gedraaid binnen De Kleine Giraf: 

Alle projecten zijn inmiddels afgerond.

Needs based coaching (2013 - 2015)

Gedurende dit project zijn diverse medewerkers van De Kleine Giraf geschoold in het coachen op basis van behoeften. Dit sluit naadloos aan bij Geweldloze Communicatie, wat we als basis  bij de kleine giraf gebruiken. Over de mogelijkheden van need based coaching is een internationale folder gemaakt. U kunt hem hier downloaden. We werken nog aan een vertaling in het Nederlands.
Tijdens hun scholing hebben Maruschka, Monie en Matthew enkele mensen gedurende een periode gecoached. De mensen konden op die manier ervaren wat coaching voor hun kan betekenen en onze medewerkers  konden op die manier hun coachingsskill verbeteren. Hieronder leest u enkele ervaringen.

Terugdenkend aan de coachingsgesprekken was het eerste wat mij  te binnen schoot, dat ik voorbij mijn emoties heb leren kijken, voorbij boosheid/verdriet/ beschuldigingen naar mijzelf en de ander.
Het is alsof ik een stap verder heb gezet.
Wat speelt er bij mij? Waarom raakt mij dit zo?
Door te kijken naar mijn (niet vervulde) behoeften volgde er opluchting, verwijding van mijn blik. Dáár wrikte de schoen.

Op zich kon ik redelijk waarnemen en mijn gevoelens benoemen, maar het concreet omschrijven van behoeften en het daarmee samenhangende verzoek vond ik moeilijk. Het was alsof ik over een barricade heen moest.
Simpelweg kijken naar de behoeftelijst was een openbaring.
Het geeft ruimte , direct merkbaar in mijn lichaam, verlichting en, óók enorm belangrijk: minder angst voor ‘spannende’ situaties. Ik weet dat er een oplossing is. Ik kan vertrouwen op mijn eigen kennis en kracht. Verbinding met mijzelf en de ander.

In de veilige ruimte van en bij Monie was alle gelegenheid om op zelfonderzoek uit te gaan en over mijn barricades heen te stappen. Het waren voor mij emotionele en spannende sessies. Ik kreeg in alle rust de tijd om het proces zich te laten ontwikkelen en te oefenen in de technieken van Marshall Rosenberg. Mooie en bijzondere gesprekken.
Wat ik geoefend en besproken had bij Monie bracht ik vervolgens in praktijk en evalueerden we weer. Zo was de cirkel rond.

Een ander onderdeel van dit project was dat er een training gegeven is aan college GC trainers. Mocht u als coach belangstelling hebben wat need-based coaching voor u kan toevoegen, neem dan vooral contact op met Monie Doodeman (06-10867091) of info@dekleinegiraf.nl

Ondersteuning op Kinderdagverblijven

Ook hebben we twee trainingen Geweldloze Communicatie verzorgd bij de kinderopvang in Delft en in Harmelen. De medewerkers in Delft hebben daarna ook nog 2 dagdelen coaching ontvangen zodat ze Geweldloze Communicatie meer konden intergreren in hun dagelijkse handelen. Ervaringen van enkele van hun leest u hieronder.

Omdat de training gericht was op de werksfeer binnen ons team heeft het meer inzicht gegeven om te zien wat de onderliggende behoeften zijn van anderen, zodat er meer begrip kan ontstaan. Ik heb gevoelige kanten van anderen leren kennen. Ik heb ook mijn eigen behoeften meer helder gekregen.

Door me steeds weer bewust te zijn van de giraf en de jakhals in mij ben ik steeds op zoek gegaan naar de verbiding met anderen. Het even kauwen werkt goed voor mij. Als je ermee oefent en je ervaart een succesje dan word ik er blij van en gemotiveerd om door te blijven oefenen net zolang totdat ik het me eigen heb gemaakt.

Ik vond dat er ruimte was voor iedereen. Je creëert een veilige sfeer voor degene die iets inbrengt, maar ook voor de anderaan wie de inbreng gericht is. De oefeningen met de kaartjes geven hoevast en het was fijn daarmee te oefenen.


International Intensive Training (2014-2015)

In 2014 heeft Stichting de Kleine Giraf subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van Erasmusplus. Daardoor konden 12 trainers, die vrijwilliger zijn bij de Kleine Giraf naar de International Intensive Training (IIT) voor Geweldloze Communicatie in Birmingham (UK) gaan. Ze hebben daar een 9-daagse training gevolgd met 80 mensen uit o.a. Engeland, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Spanje, Italië, Slovenië en Cyprus.

Behalve een enorme boost aan persoonlijke ontwikkeling, mede door het vooraf schrijven van een persoonlijk ontwikkelplan, hebben ze zich op professioneel gebied ontwikkeld in vakbekwaamheid, empathisch leiderschap, Social Change, bemiddelen in verschillende settingen en maatschappelijke betrokkenheid.

“De hele IIT had niet de diepgang gehad als we daar niet waren met het Erasmusproject. Mijn behoefte aan plezier en leren werd vervuld. Ik genoot van het groeiend leiderschap van de projectleider en haar wil om elke stap professioneel aan te pakken.” H. Buurman

Naast een uitbreiding van vrienden, hebben ze nieuwe netwerken ontgonnen en professionele samenwerking op internationaal niveau opgedaan. In de tijd na de IIT hebben de trainers door  het geven van workshops, trainingen en lezingen hun opgedane kennis teruggegeven aan de maatschappij. Het gaf de Kleine Giraf een stimulans (lees: durf en energie) om uit te reiken naar organisaties die actief zijn in het werken met kinderen.

Hierdoor hebben ze bijgedragen aan de doelstellingen van De Kleine Giraf, namelijk bevordering van het welzijn van kinderen via het gedachtegoed van Marshall Rosenberg, Geweldloze Communicatie.

Zij hebben kennis overgedragen en daarbij nieuwe contacten gelegd met verschillende mensen en organisaties in de Nederlandse maatschappij, zoals Hartverwarmendwijs Oost Nederland, Montessori College Nijmegen, CJG Haarlem, Zandvoort, Bergen en de IJmond, GGD Bergen, ROC Nova College voor Jeugdwerkers in Haarlem, Scoutinggroep Gelderland, Sant’Egidio te Amsterdam en Basisschool Het Kleurenorkest in Limmen. GC en de Kleine Giraf zijn door dit project meer bekend geworden bij Onderwijs en Welzijns-organisaties in Nederland.

“In al die jaren dat ik binnen de Jeugdzorg werk, heb ik gemerkt dat Geweldloze Communicatie veel kan bijdragen aan een betere verstandhouding tussen ouders onderling en/of met hun kinderen. Dat zij erkenning krijgen, zich gehoord en gezien voelen is zo belangrijk en dan komt er ruimte voor oplossingen en positieve veranderingen.” K. Schaap

Binnen de stichting hebben ze na het volgen van de IIT een Studiedag georganiseerd: “In spin de bocht gaat in, uit spuit de bocht gaat uit” over hoe je aansluit als communicatietrainer bij een (school)team. “Wat is de kernvraag en wat zijn dan uitgangspunten voor een teamworkshop?” Deze inspirerende dag voor onze trainers zal eind 2015 ook voor anderen beschikbaar zijn. Voor informatie hierover: Simone Rosier, simone.rosier@groepswijs.nl

“De focus op de disseminatie activiteiten na de IIT maakte me blij en trots. Het is gelukt om leden van de groep uit te dagen om zichzelf te overstijgen. Mijn behoefte aan leren in een groepsgebeuren werd daarmee vervuld.”    R. van der Ham

De verkoop van ons boekje, "Op zoek naar de kleine giraf" geschreven door verschillende trainers van de Kleine Giraf, is na een half projectjaar in verkoop verdubbeld. Ook op de website waren meer hits dan in het jaar voor het project.

Verder zijn we er trots op dat door ons project de hoofdtrainer van de IIT, Robert Gonzales, door één van onze trainers naar Nederland en België is gehaald voor twee trainingen in september en oktober 2015.

“De workshop van Robert Gonzales  “Core beliefs and sharing NVC” heeft me geholpen om opener te staan voor mijn negatieve overtuigingen, voor dat bange deel van mij, dat het graag zo goed wil doen.... en voor de volledigheid van mijn zijn: zowel open en empathisch als bang en onzeker soms. De schaamte voor het onzekere deel begint plaats te maken voor omarming van de realiteit van onze menselijke dualiteit, zelfs die van mij!” A. Wibbelink

En tot onze vreugde is één van onze trainers Dionne Verbeet, die zo geïnspireerd is geraakt door de mogelijkheden die een IIT voor deelnemers kan hebben, bezig met de organisatie van een IIT,  die in maart 2016 voor het eerst in Nederland plaats zal vinden. Daarmee halen we tegelijk een belangrijk GC trainer, Marianne Göthlin uit Zweden naar Nederland. Zij heeft al 20 jaar ervaring in het werken met GC in Educatie. We zijn aan het kijken voor mogelijkheden om haar na de IIT nog een training te laten geven specifiek over Onderwijs. Voor informatie hierover: Maruschka Boomsma; mother.of.trees@gmail.com